เลสเพชรชาย (Diamonds Bracelet) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

เลสเพชรชาย (Diamonds Bracelet)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds 
35 pcs. 2.25 Carat.
E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS – VS
Gold 35.30 grams.
Special price