สร้อยคอเพชรกระจุกห้อย (Diamonds Necklace) เพชร Heart&Arrow – Russian Cut

Attribute:

Share

Share

สร้อยคอเพชรกระจุกห้อย (Diamonds Necklace)
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 75 pcs. 2.15 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99 %) /VVS–VS
Gold 19.40 grams.