แหวนเพชรล้อม (Diamonds Ring) เพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรล้อม (Diamonds Ring)
เพชรกลาง 1 pcs. 0.52 Carats. F - G Color (น้ำประมาณ 98%) /VVS - VS
ล้อมเพชร Hearts&Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
เพชรข้าง 19 pcs 1.05 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold 4.70 grams.