ต่างหูเพชร (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds

Attribute:

Share

Share

E0460 ต่างหูเพชร (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
32  pcs. 0.50  Carat.
E-F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
Gold  3.90  grams.