จริง หรือ ปลอม

4383 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องเพชร

จริง หรือ ปลอม

คุณลองจินตนาการดูซิว่าถ้ามีกล่องสมบัติใบใหญ่มาวางอยู ่ตรงหน้าของคุณแล้วภายในกล่ องเต็มไปด้วยเครื่องประดับท องและแพลทินัม คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องประดับเหล่านั้นเป็นของจริงหรือของปลอม วันนี้เรามีวิธีทดสอบเครื่องประดับเหล่านั้นว่าเป็นของจริงหรือของปลอม โดยการทดสอบมีอยู่ 2 วิธีการด้วยกันคือ การทดสอบแบบไม่ใช้กรดและการ ทดสอบแบบใช้กรด
การทดสอบแบบไม่ใช้กรด
การทดสอบด้วยแม่เหล็ก
ถ้าคุณลองเอาแม่เหล็กไปวางไว้ใกล้ๆ กับเครื่องประดับทองและแพลทินัมแล้วสังเกตแรงดึงดูดที่ เกิดขึ้น หากเป็นเครื่องประดับทองหรือแพลทินัม จะไม่เกิดแรงดึงดูดกับแม่เหล็กแต่ถ้าเป็นเหลกและสแตนเลตส รวมทั้งโคบอล และแพลทินัมจะเกิดแรงดึงดูด กับแม่เหล็ก การทดสอบด้วยแม่เหล็กนี้เป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลอย่างรวดเร็วเหมาะกับการทดสอบเครื่องประดับที่เป็นงานชุบ ข้อควรระวังวิธีการนี้ใช้ทดสอบงานชุบที่มีการใช้เงินและทองแดงเป็นตัวชุบไม่ได้เพราะไม่เกิดแรงดึงดูดกับแม่เห ล็กเหมือนทองและแพลทินัม
แม่เหล็กที่ใช้ในการทดสอบสามารถหาได้โดยทั่วไปเช่น จากลำโพง ตุ๊กตา ของเล่นต่าง ซึ่งให้แรงดึงดูดที่มากพอสมควร
การทดสอบน้ำหนัก
การทดสอบวิธีนี้ใช้การชั่งเครื่องประดับด้วยมือหากเครื่องประดับมีน้ำหนักเบาหรือผิดปกติไปให้สันนิษฐานว่าอาจ ไม่ใช่ทองหรือแพลทินัม การทดสอบทำได้โดยวางเครื่อง ประดับที่สงสัยในมือข้างหนึ่งแล้วมืออีกข้างหนึ่งวางเครื่องประดับที่เป็นของจริงไว้ทำการชั่งเปรียบเทียบกัน ถ้าน้ำหนักแตกต่างกันก็แสดง อาจเป็นของปลอมหรือเป็นการชุบตีโป่งมาหลอกได้
การทดสอบอีกวิธีหนึ่งคืออาศัยค่าความถ่วงจำเพาะของเครื่องประดับทองและแพลทินัม (ข้อมูลจาก The Retail Jeweller's Guide, p.398, by Kenneth Blakemore) ใช้เครื่องชั่งความถ่วงจำเพ าะในการทดสอบ
Gold & Platinum Jewelry
Iridium 22.41 Palladium 12.00
Platinum 21.40 Silver 10.53
Gold (pure) 19.36 Copper 8.94
22K yellow 17.70 Nickel 8.80
18K yellow 15.58 Brass 8.50
14K yellow 13.40 Iron 7.90
9K yellow 11.30 Stainless Steel 7.80

ตราประทับกะรัตและความบริสุทธิ์
เป็นตราประทับที่บอกความบริสุทธิ์ของทองและแพลทินัมที่ มีอยู่ในเครื่องประดับนั้น ซึ่งตราประทับนั้นสามารถสัง เกตด้วยตาเปล่าได้ หากคุณสังเกตเห็นว่าไม่มีตราประทับเหล่านี้แล้วเครื่องประดับนั้นอาจไม่ใช่ของจริง ก็ได้ ข้อควรระวังในการสังเกตตราประทับระหว่าง 18K และ 10K หากมีการประทับไม่ดีอาจทำให้เกิดการสับสนได้เพราะรูปร่ างของตัวเลขใกล้เคียงกัน การประทับตรากะรัตและความบริสุทธิ์บนเคร ื่องประดับประเภทสร้อย ส่วนใหญ่จะประทับไว้บริเวณบนตะขอเกี่ยว สลัก หรือข้อต่อ ถ้าเป็นพวกต่างหูจำเป็นต้อง ใช้แว่นขยายในการสังเกต ห่างเป็นแหวนหรือกำไลจะประท ับไว้บริเวณใต้ท้องของแหวนแ ละกำไลต่างๆ การมีตราประทับกะรัตหรือควา มบริสุทธิ์บนเครื่องประดับไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเครื่องประดับเหล่านั้นเป็นของจร ิงเพราะอาจมีการเลียนแบบได้ แต่เครื่องประดับที่เป็นทอง และแพลทินัมจำเป็นต้องมีตราประทับกะรัตและความบริสุทธิ์ทุกชิ้น เพื่อง่ายต่อผู้บริโภคในการ สังเกต
ตราประทับผู้ผลิต
ตราประทับผู้ผลิตก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันกับตราประทั บกะรัตและความบริสุทธิ์เพราะจะเป็นตัวบอกผู้ผลิตซึ่งตราประทับนี้อาจทำให้ราคาของเครื่องประดับแตกต่างกันออกไป เช่น Italy 18K เป็นทองคำของอิตาลีก็จะทำให้ราคาของเครื่องประดับนั้นแพงขึ้นไปอีก แต่ปัจจุบันมีการเลียนแบบกันมาก ดังนั้นควรสังเกตให้ดี

 

อ้างอิงข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


สนใจชมสินค้าจริงที่ "หลีเสง บางลำพู" หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้ ยินดีให้คำปรึกษา
ห้างเพชรหลีเสง ( L.S. Jewelry Group )
FACEBOOK : LS Jewelry Group
INSTAGRAM : LS Jewelry Group
LINE : @LSjewelrygroup
WEBSITE : www.LSjewelrygroup.com
TEL : 02-629 -1444 / 02-282-9888

#เพชรHeart&Arrowน้ำงามที่สุด #รับประกันซื้อคืนเป็นเงินสดตลอดอายุการใช้งาน #Leeseng jewelry since1932 #85 years Anniversary #โรงงานผู้ผลิตเพชรHeart&Arrowโดยเฉพาะ #DTC SIGHTHOLDER (BELGIUM) Joint Venturer. 
#เพชร #แหวนหมั้น #แหวนเพชร #ร้านเพชร #แหวนแต่งงาน #เพชรเซอร์ #แหวนหมั้นเพชร #ต่างหูเพชร #สร้อยคอเพชร #กำไลเพชร #สร้อยมือเพชร #จี้เพชร #เพชรGIA #GIA #เพชรเซอร์GIA #Heart&Arrow #lsjewelrygroup #หลีเสง