เคล็ดลับเลือก "หยก" อย่างไรให้มีคุณค่าที่คู่ควร

1514 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เคล็ดลับเลือก "หยก" อย่างไรให้มีคุณค่าที่คู่ควร

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกห ยกที่มีคุณภาพสูง คือเลือกจากแหล่งที่มาเป็นอันดับแรก หยกมีหลายแหล่งเช่น พม่า, จีน เป็นต้น
หยกคุณภาพสูงที่สุดคือหยกธร รมชาติจากพม่า (Bemese Jade) ซึ่งควรจะมีใบ (certificate) รับรองแหล่งที่มา (original) ว่ามาจากพม่าแท้ๆ

2. ตรวจสอบว่าหยกนั้นๆธรรมชาติ หรือไม่ ( Natural Jade) หลังจากได้หยกจากแหล่งอัญมณ ีคุณภาพสูงเช่นพม่าแท้ๆแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องพิจาร ณาคือเป็นหยกธรรมชาติแท้ๆหร ือไม่ (Natural) เนื่องจากยกเป็นอัญมณีที่พบ การปรับปรุงคุณภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการย้อมสี (Dyimg) ให้สีเข้มขึ้น ,การฉีด wax เข้าไปในเนื้อเพื่อให้ดูเนื ้อโปร่ง มันวาวมากขึ้น ดังนั้นการเลือกซื้อหยกคุณภ าพสูงจึงควรเป็นหยกที่มีใบร ับรอง certificate ว่าเป็นหยกพม่าแท้และไม่ผ่า นการปรับปรุงคุณภาพ (certified Natural Bermese Jade)

3. สี หยกสีเขียวเช่นสีเขียวมรกตเ ขียวแอปเปิ้ลเขียวแกมเหลือง เขียวแกมเทาควรมีความเข้มขอ งสีปานกลางหรือกึ่งเข้มสีสม ่ำเสมอกันทั่วทั้งเม็ด ไม่มีจุดแต้มหรือรอยด่างของ สี บริเวณที่มีสีเขียวเข้มดำมั กจะแกะสลักหรือเจียระไนให้บ างมากที่สุดเพื่อช่วยให้มีค วามโปร่งใสขึ้น สวยงามมากขึ้นและอาจขายได้ใ นราคาที่สูงเกินความเป็นจริ งซึ่งเทคนิควิธีการเจียระไน และการเข้าตัวเรือน อาจทำให้ยากต่อการสังเกตและ ตรวจสอบ

4. ความโปร่งใส เนื้อหยกควรมีลักษณะโปร่งแส ง กึ่งโปร่งใส และโปร่งใสขึ้นกับปริมาณของ แสงว่าส่องทะลุได้มากน้อยเพ ียงใด ซึ่งความโปร่งใสนี้จะสัมพัน ธ์กับลักษณะเนื้อแร่คือความ ละเอียดหรือความหยาบของผลึก แร่ที่เกาะประสานกันในเนื้อ หยก ที่มีเนื้อเป็นผลึกแร่เล็กล ะเอียดผสานกันแน่น มักมีความโปร่งใสมาก ส่วนยกที่มีเนื้อเป็นผลึกแร ่ค่อนข้างใหญ่หยาบเนื้อประส านกันได้ไม่ดีมาก ไม่ค่อยมีความโปร่งดังนั้นค วรเลือกซื้อหยกที่มีความโปร ่งใสมากกว่า ในกรณีที่หยกมีสีเดียวกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง หยกที่มีสีสดสวยแต่ไม่ค่อยม ีความโปร่งใส กับหยกที่มีความโปร่งสูงแต่ มีสีไม่ค่อยสวยควรจะเลือกซื ้อหยกที่มีสีสวยกว่าซึ่งก็ค ือต้องพิจารณาที่สีเป็นปัจจ ัยแรก

5. ความวาว เหมือนขี้ผึ้งหรือน้ำมัน มองดูนุ่มนวลเหมือนปุยนุ่นซ ึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของห ยกเนื้อละเอียดที่มีความโปร ่งใสบ้างแต่หากมีความวาวเหม ือนแก้วจะถือเป็นหยกคุณภาพด ีเนื้อละเอียดมีความโปร่งใส สูงซึ่งค่อนข้างหาได้ยาก

หยกทุกเม็ดที่ห้างเพชรหลีเส ง (L.S.Jewelry Group) คัดสรรมาใช้เป็นหยกคุณภาพสู งจากพม่าโดยแท้ และไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภา พนอกจากนั้นยังมีใบเซอร์รับ รองคุณภาพหยกในระดับสากล และยังรับซื้อคืนเป็นเงินสด ตลอดอายุการใช้งานคุณจึงมั่ นใจได้ว่าได้อัญมณีคุณภาพสู งสุดและยังเป็นหลักทรัพย์ที ่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลาทันทีที่ต้องการ

สนใจชมสินค้าจริงที่ "หลีเสง บางลำพู" หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้ ยินดีให้คำปรึกษา
ห้างเพชรหลีเสง ( L.S. Jewelry Group )
FACEBOOK : LS Jewelry Group
INSTAGRAM : LS Jewelry Group
LINE : @LSjewelrygroup
WEBSITE : www.LSjewelrygroup.com
TEL : 02-629 -1444 / 02-282-9888

#เพชรHeart&Arrowน้ำงามที่สุด #รับประกันซื้อคืนเป็นเงินสดตลอดอายุการใช้งาน #Leeseng jewelry since1932 #85 years Anniversary #โรงงานผู้ผลิตเพชรHeart&Arrowโดยเฉพาะ #DTC SIGHTHOLDER (BELGIUM) Joint Venturer. 
#เพชร #แหวนหมั้น #แหวนเพชร #ร้านเพชร #แหวนแต่งงาน #เพชรเซอร์ #แหวนหมั้นเพชร #ต่างหูเพชร #สร้อยคอเพชร #กำไลเพชร #สร้อยมือเพชร #จี้เพชร #เพชรGIA #GIA #เพชรเซอร์GIA #Heart&Arrow #lsjewelrygroup #หลีเสง