ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยของไทย

1767 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องเพชร

ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยของไทย

ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมการเจียระไนพลอยของไทย

 
อุตสาหกรรมเจียระไนอัญมณี ได้แก่ การเจียระไนพลอยและไข่มุก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากนัก เนื่องจากเครื่อง มือที่ใช้ไม่ซับซ้อน และราคาถูก อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยจึงมีผู้ผลิตขนาดเล็กจำนวนมากนอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบคู่แข่งขันในต่างประเทศ เนื่องจากมีฝีมือในการเจียระไนที่ประณีต และมีเทคโนโลยีในการหุงหรือเผาพลอยที่ทำให้พลอยมีสีสวยและราคาสูงขึ้น
 
อุตสาหกรรมเจียระไนพลอยของไทยเริ่มต้นเมื่อ 50-60 ปีที่ผ่านมา มีรากฐานสำคัญจากแหล่งแร่รัตนชาติที่สำคัญของไทยคือ จันทบุรีและตราด ที่อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ซึ่งเป็นแหล่งพลอยที่สำคัญชนิดหนึ่งของโลกคือ พลอยทับทิม ที่มีความสวยงามจนได้รับการขนานนามว่า ทับทิมสยาม (Siam Ruby) และจากการที่ประเทศไทยได้มีแหล่งแร่ที่สำคัญนี้ ได้ก่อให้เกิดวิทยาการที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอย่างแท้จริง คือการเผาพลอยหรือหุงพลอย (Gem Treatment) และการเจียระไนพลอย (Gemstone Cutting) ซึ่งวิทยาการทั้งสองนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจนเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ที่นำเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมากต่อปี สร้างงานให้ประชากรของประเทศประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งประมาณร้อยละ 50 ของประชากรเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนให้เป็นช่างฝีมือ (Skilled Labors) ที่มีคุณค่าของภาคการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณี
 
ส่วนไข่มุก (Pearl) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มุก Akoya (Akoya Pearls) เป็นมุกเลี้ยงชนิดแรกที่ผลิตได้ในโลก มุก South Sea (South Sea Pearls) และมุกน้ำจืด (Freshwater Pearls)
 
ดังนั้นจากการที่ประเทศไทยมีช่างฝีมือในการเจียระไนพลอยและไข่มุกรวมไปถึงการมีเทคโนโลยีในการเผาหุงหรือเผาพลอย ให้พลอยมีสีสวย ใสสะอาด ประกอบกับมีแหล่งวัตถุดิบในจังหวัดที่อยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 เช่นจันทบุรีและตราด จึงควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน โดยมีรายละเอียดทางด้านการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการลงทุนได้รับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประกอบกิจการรวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการลงทุนในผลิตภัณฑ์พลอยและไข่มุก
 

อ้างอิงจาก    :   http://www.bangkokgemstraining.com


สนใจชมสินค้าจริงที่ "หลีเสง บางลำพู" หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้ ยินดีให้คำปรึกษา
ห้างเพชรหลีเสง ( L.S. Jewelry Group )
FACEBOOK : LS Jewelry Group
INSTAGRAM : LS Jewelry Group
LINE : @LSjewelrygroup
WEBSITE : www.LSjewelrygroup.com
TEL : 02-629 -1444 / 02-282-9888

#เพชรHeart&Arrowน้ำงามที่สุด #รับประกันซื้อคืนเป็นเงินสดตลอดอายุการใช้งาน #Leeseng jewelry since1932 #85 years Anniversary #โรงงานผู้ผลิตเพชรHeart&Arrowโดยเฉพาะ #DTC SIGHTHOLDER (BELGIUM) Joint Venturer. 
#เพชร #แหวนหมั้น #แหวนเพชร #ร้านเพชร #แหวนแต่งงาน #เพชรเซอร์ #แหวนหมั้นเพชร #ต่างหูเพชร #สร้อยคอเพชร #กำไลเพชร #สร้อยมือเพชร #จี้เพชร #เพชรGIA #GIA #เพชรเซอร์GIA #Heart&Arrow #lsjewelrygroup #หลีเสง