New

แหวนเพชร GIA 3EX H&A By Lee Seng Jewelry

หมวดหมู่ : สินค้าแนะนำ

รายละเอียดสินค้า

ห้างเพชรหลีเสงขอนำเสนอ แหวนเพชร แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน ที่ดีและสวยที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่านในราคาสุดพิเศษ ห้างเพชรหลีเสงเป็น ผู้ผลิต - จำหน่ายส่ง - ปลีก เพชรคุณภาพสูงสุดโดยตรง (เพชร Heart&Arrow-รัชเชียนคัท) เพชร GIA 3 Excellent / Perfect Heart & Arrow / GIA USA Certificate

Manufactured by DTC Belgium Sightholder , Manufactured in Belgium  ซึ่งสามารถการันตีคุณภาพและความงามของเพชรได้เป็นอย่างดี
#แหวนเพชร #แหวนหมั้น #แหวนแต่งงาน #เพชร GIA #ร้านเพชร #เพชร
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.90 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำ
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 2.01 ct.
F color(น้ำ98%)/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.90 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท E-F color
(น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.83 ct.
D color(น้ำ100%)/VS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.80 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำ
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.70 ct.
D color(น้ำ100%)/VS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.02 ct.
E color(น้ำ99%)/VVS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.50 ct.
G color(น้ำ97%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.70 ct.
D color(น้ำ100%)/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ (เคลือบทองคำขาว)
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.07 ct.
D color(น้ำ100%)/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ (เคลือบทองคำขาว)
 
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.05 ct.
E color(น้ำ99%)/VVS1

Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำ (เคลือบทองคำขาว)
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.11 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.80 ct.
D color(น้ำ100%)/VS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.05 ct.
G color(น้ำ97%)/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.91 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำ
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 3.01 ct.
H color/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.70 ct.
E color (น้ำ99%) /IF(บริสุทธิ์100%)
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.06 ct.
F color(น้ำ98%)/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำ (เคลือบทองคำขาว)
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.11 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 2.01 ct.
F color(น้ำ98%)/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.25 ct.
I color/VS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ (เคลือบทองคำขาว)
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.09 ct.
H color/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำ (เคลือบทองคำขาว)
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.50 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 2.02 ct.
H color/IF(บริสุทธิ์100%)
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.06 ct.
G color(น้ำ97%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.73 ct.
D color(น้ำ100%)/VS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.02 ct.
H color/VS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ (เคลือบทองคำขาว)
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.62 ct.
H color/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.72 ct.
D color(น้ำ100%)/VS1
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 1.07 ct.
F color(น้ำ98%)/VVS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำขาว
 
แหวนเพชร เพชรกลาง GIA 3Ex/ H&A/ Non Flu 0.83 ct.
D color(น้ำ100%)/VS2
Manufactured in Belgium by DTC (Belgium) Sight holder
เพชรข้าง Heart&Arrow-รัชเชียนคัท
E-F color (น้ำประมาณ 99%)
เรือนทองคำ

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com