จี้ - เข็มกลัดทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน (Certified Natural Unheated Burma Ruby Pendant) ล้อมเพชร Heart&Arrow - Russian Cut

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

จี้ - เข็มกลัดทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน 
(Certified Natural Unheated Burma Ruby Pendant) 
Certified  Natural Unheated Burma Ruby 1 pcs. 71.38 Carats. 
พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ
ล้อมเพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
104 pcs. 4.20 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
Gold  33.90 grams.