จี้พลอยนพเก้า (Gems Pendant) ล้อมเพชร Heart & Arrow - Russian Cut

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

จี้พลอยนพเก้า (Gems Pendant) 
พลอยนพเก้า 13 pcs. 
ล้อมเพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
148 pcs. 1.70 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
Gold  17.90 grams.