ต่างหูกระจุกห้อยกลม (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : สินค้า ต่างหู

Share

ต่างหูกระจุกห้อยกลม (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
98 pcs. 2.25 Carat.
E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold 7.80 grams.