สร้อยมือเพชร (Diamonds Bracelet) เพชร Heart&Arrow – Russian Cut

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

สร้อยมือเพชร (Diamonds Bracelet)  
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
400 pcs. 2.55 Carats. E-F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS-VS 
White Gold 18.00 grams.