สร้อยข้อมือไพลินธรรมชาติเจียระไน

Share

หมวดหมู่ : สร้อยข้อมือ

Share

สร้อยข้อมือไพลินธรรมชาติเจียระไน
9 เม็ด  หนัก   8.30  กะรัต
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน 162 เม็ด 
เพชรรวม หนัก 2.20 กะรัต  E-F Color / VVS - VS
เรือนทองคำ  หนัก 15.300 กรัม