แหวนเพชร (Diamonds Ring) เพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชร (Diamonds Ring)
เพชรกลาง 1 pcs. 0.51 Carats. F - G Color (น้ำประมาณ 98%) /VVS - VS
เพชร Hearts&Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 38 pcs. 0.30 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
Gold  3.40 grams.