แหวนเพชร (Diamonds Ring) เพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชร (Diamonds Ring)
เพชรกลาง 1 pcs. 1.01 Carats. I Color (น้ำประมาณ 95%) /VVS - VS
เพชร Hearts&Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 14 pcs. 0.20 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold  3.70 grams.