สร้อยข้อมือเพชร Heart & Arrow

Attribute:

Share

Share

สร้อยมือเพชร Heart & Arrow - รัชเชี่ยน  
31 เม็ด  หนัก  1.45 กรัม  
E - F  Color / VVS - VS
เรือนทองคำ หนัก  11.10 กรัม