แหวนเพชรกระจุก (Diamonds Ring)

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรกระจุก (Diamonds Ring)
ล้อมเพชร Heart & Arrow – Russian Cut
เพชรรวม 97 pcs. 2.40 Carat. E - F Color (น้ำประมาณ 99 %) /VVS–VS 
White Gold 9.90 grams.