แหวนเพชรประกบเหลี่ยมพิเศษ (ไม่เห็นรอยต่อ)

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรประกบเหลี่ยมพิเศษ (ไม่เห็นรอยต่อ)
37 เม็ด 
หน้าเพชรเม็ดกลางเท่ากับเพชร 5 กะรัต
เพชรรวม หนัก 2.80 กะรัต  D-E Color / VVS-VS
เรือนทองคำขาว หนัก 5.70 กรัม