แหวนทับทิมพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย (Natural Burmese Ruby Ring) ล้อมเพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนทับทิมพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย
(Natural Burma Ruby Ring)

ทับทิมพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย 1 pcs. 2.93 Carats.
พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ
ล้อมเพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 24 pcs. 0.55 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS-VS 
Gold 4.800 grams.