กำไลเพชรแฟนซี (Diamonds Bangle) เพชร Heart & Arrow - Russian

Attribute:

Share

Share

กำไลเพชรแฟนซี (Diamonds Bangle)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds 
73 pcs. 1.55 Carat.
E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS – VS
White Gold 11.60 grams.