แหวนเพชร (Diamonds Ring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชร (Diamonds Ring)
เพชรกลาง 1 pcs. 0.33 Carats. F - G Color (น้ำประมาณ 98%) /VVS - VS
เพชร Hearts&Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 16 pcs 0.35 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold 5.10 grams.