กำไลเพชรกระจุกไขว้ (Diamonds Bangle) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

กำไลเพชรกระจุกไขว้ (Diamonds Bangle)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds 
74 pcs. 3.85 Carats.
E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS – VS
White Gold 24.40 grams.