กำไลเพชร (Diamonds Bangle) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

กำไลเพชร (Diamonds Bangle) 
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
71 pcs. 1.52 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold 13.90 grams.