แหวนเพชรกระจุกก้านไขว้ (Diamonds Ring) เพชร Heart & Arrow – Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรกระจุกก้านไขว้ (Diamonds Ring) 
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds 
47 pcs. 1.30 Carat. E - F Color (น้ำประมาณ 99 %) /VVS–VS 
White Gold 4.70 grams.