ต่างหูเพชร Heart & Arrow

Attribute:

Share

Share

E0002 ต่างหูเพชร 72 เม็ด เรือนทองคำขาว
หนัก 16.50 กรัม ใช้เพชรกลมทั้งหมด
เหลี่ยม Heart & Arrow (H&A,Ideal cut)
เหมาะสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ