สร้อยข้อมือทับทิมพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย

Attribute:

Share

Share

สร้อยข้อมือทับทิมพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย
3 เม็ด หนัก 20.51 กะรัต  พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ
ล้อมเพชร  Heart & Arrow – รัชเชี่ยน  64  เม็ด
เพชรรวม หนัก  5.10 กะรัต  E – F Color / VVS - VS
เรือนทองคำ  หนัก  27.700 กรัม