ต่างหูเพชร Heart & Arrow

Attribute:

Share

Share

E0001 ต่างหูเพชร 186 เม็ด เรือนทองคำขาว
หนัก 37.50 กรัม ใช้เพชรกลมทั้งกลม เหลี่ยม
Heart & Arrow (H&A,Ideal cut)
เหมาะสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ