สร้อยคอ

Attribute:

Share

Share

สร้อยคอ เพชร 1,622 เม็ด
เรือนทองคำขาว หนัก 158.30 กรัม
ใช้เพชรกลมทั้งหมด เหลี่ยม Heart & Arrow (H&A,Ideal cut)
เหมาะสำหรับใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ