สร้อยมือหยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย

Attribute:

Share

Share

สร้อยมือหยกพม่าธรรมชาติหลังเบี้ย (Certified Natural Burmese Jade)
1 เม็ด  หนัก 34.86 กะรัต  พร้อมใบเซอร์แลป
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท 
110  เม็ดหนัก 6.35 กะรัต
E-F Color Color (น้ำ 99 %)/VVS 
เรือนทองคำ  หนัก 103.0 กรัม