แหวนเพชรชาย (Diamonds Ring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรชาย (Diamonds Ring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
เพชรกลาง 1 pcs. 0.71 Carats. G - H Color /VVS - VS
เพชรข้าง 24 pcs. 2.35 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS 
Gold 13.300 grams.