แหวนเพชรกระจุกก้านไขว้ (Diamonds Ring) เพชร Heart & Arrow – Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรกระจุกก้านไขว้ (Diamonds Ring)
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds 
31 pcs. 1.10 Carat. E - F Color (น้ำประมาณ 99 %) /VVS–VS 
White Gold 3.40 grams.