กำไลแถวทรงหัวใจ เพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท

Share

Categories : กำไล

Share

BG0265 กำไลแถวทรงหัวใจ
เพชร  Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
Diamonds  14  pcs.   1.55   Ct.
E – F Color  (น้ำประมาณ 99 %) / VVS –VS
Gold     10.70  g.