ต่างหูเพชร (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds

Attribute:

Share

Share

E0466 ต่างหูเพชร (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
28  pcs.  1.05 Carat.
E-F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold  4.60  grams.