แหวนทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน (Natural Burma Ruby Ring) ล้อมเพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน
(Natural Burma Ruby Ring)
ทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน 1 pcs. 4.70 Carats.
ล้อมเพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 32 pcs. 1.05 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS-VS 
White Gold 14.700 grams.