แหวนเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท

Attribute:

Share

Share

R1350  แหวนเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท
เพชรกลาง หนัก  0.71  กะรัต   G - H   Color / VVS - VS
เพชรข้าง  28  เม็ด หนัก  0.61  กระรัต 
E - F Color (น้ำประมาณ 99 %) /VVS –VS
White Gold     5.20  g.