แหวนไพลินธรรมชาติเจียระไน (Natural Blue Sapphire Ring) ล้อมเพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Share

Categories : แหวน

Share

แหวนไพลินธรรมชาติเจียระไน
(Natural Blue Sapphire Ring)

ไพลินธรรมชาติเจียระไน 1 pcs. 2.31 Carats.
ล้อมเพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 70 pcs. 0.35 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS-VS 
White Gold 3.800 grams.