แหวนเพชรชาย (Diamonds Ring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรชาย (Diamonds Ring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
เพชรกลาง 1 pcs. 0.10 Carats. G - H Color /VVS - VS
เพชรข้าง 16 pcs. 0.70 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS 
Gold 7.200 grams.