ต่างหูบุษราคัมธรรมชาติเจียระไน

Attribute:

Share

Share

E0376 
ต่างหูบุษราคัมธรรมชาติเจียระไน 
4 เม็ด หนัก 11.06 กะรัต 
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยนคัท 
62 เม็ด หนัก 3.15 กะรัต E-F Color 
(น้ำประมาณ 99 %) /VVS –VS
เรือนทองคำ หนัก 16.3 กรัม