แหวนเพชร (Diamonds Ring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Share

Categories : แหวน

Share

แหวนเพชร (Diamonds Ring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
47 pcs. 0.85 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS 
Gold 3.700 grams.