แหวนเพชรกระจุก (Diamonds Ring) เพชร Hearts&Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

แหวนเพชรกระจุก (Diamonds Ring)
เพชร Hearts&Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 34 pcs. 1.55 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold  4.30 grams.