ต่างหูกระจุกห้อยรูปหัวใจ (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian

Attribute:

Share

Share

ต่างหูกระจุกห้อยรูปหัวใจ (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
92 pcs. 2.10 Carat.
E-F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold 6.20 grams.