กำไลทับทิมพม่า

Attribute:

Share

Share

กำไลทับทิมพม่าธรรมชาติ (Certified Natural Burmese Ruby)
หนัก 29.35 กะรัต 1 เม็ด พร้อมใบเซอร์แลปต่างประเทศ ล้อมเพชร
Heart & Arrow 154 เม็ด หนัก 6.35 กะรัต เรือนทองคำขาว หนัก 48.60 กรัม