กำไลเพชร Heart & Arrow

Share

Categories : กำไล

Share

กำไลเพชร Heart & Arrow G Color 
หนัก 3.70 กะรัต เรือนทอง หนัก 29.10 กรัม