ต่างหูกระจุกห้อยกลม (Diamonds Earring) เพชร Heart & Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

ต่างหูกระจุกห้อยกลม (Diamonds Earring)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds
102 pcs. 3.05 Carat.
E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS - VS
White Gold 7.60 grams.
Special price