ต่างหูบุษราคัมจันทบุรีเจียระไน

Attribute:

Share

Share

ต่างหูบุษราคัมจันทบุรีเจียระไนธรรมชาติ  
(Certified Natural Yellow Sapphire) 2 เม็ด หนัก 5.95 กรัม
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน 76 เม็ด หนัก 4.05 กะรัต
E-F Color / VVS-VS เรือนทองคำ หนัก 14.00 กรัม