จี้ทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน

Attribute:

Share

Share

จี้ทับทิมพม่าธรรมชาติ (Natural Burmese Ruby)
1 เม็ด หนัก 3.21 กะรัต 
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน
32 เม็ด 
หนัก 1.02 กะรัต E - F Color / VVS - VS
เรือนทองคำ หนัก 4.800 กรัม