จี้ทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน

Attribute:

Share

Share

จี้ทับทิมพม่าธรรมชาติเจียระไน
(Natural Burmese Ruby) 1 เม็ด หนัก 5.08 กะรัต
ล้อมเพชร Heart & Arrow – รัชเชี่ยน 54 เม็ด 
หนัก 1.65 กะรัต E - F Color / VVS - VS
เรือนทองคำ หนัก 7.200 กรัม