จี้เพชร Heart & Arrow – รัทเชี่ยนคัท

Attribute:

Share

Share

จี้เพชร Heart & Arrow – รัทเชี่ยนคัท 
เพชร  1  เม็ด หนัก  0.25 กะรัต  
F-G Color (น้ำประมาณ 98 %)/VVS–VS
เรือนทองคำ  หนัก  1.00  กรัม