กำไลเพชรกระจุก (Diamonds Bangle) เพชร Heart&Arrow - Russian Cut

Attribute:

Share

Share

กำไลเพชรกระจุก (Diamonds Bangle)
เพชร Heart & Arrow - Russian Cut Finest Diamonds 
50 pcs. 2.60 Carats. E - F Color (น้ำประมาณ 99%) /VVS – VS
White Gold 14.40 grams.