สร้อยคอเพชรกระจุกห้อยรูปหยดน้ำ (Diamonds Necklace) เพชร Heart & Arrow – Russian Cut

Attribute:

Share

Share

สร้อยคอเพชรกระจุกห้อยรูปหยดน้ำ (Diamonds Necklace)
เพชร Heart & Arrow – Russian Cut Finest Diamonds
เพชรรวม 113 pcs. 2.35 Carats.
E - F Color (น้ำประมาณ 99 %) /VVS–VS
White Gold 19.90 grams.